Σ.Μ. Κεφ8 "a" in "Python"

Ποια είναι η λογική τιμή της έκφρασης:

"a" in "Python"

False