Σ.Μ. Κεφ8 'antonis' > 'antonia'

Ποια είναι η λογική τιμή της έκφρασης:

'antonis' > 'antonia'

True