Σ.Μ. Κεφ8 index

Κάθε αντικείμενο στη λίστα χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό αύξοντα αροθμό, οποίος ορίζει τη θέση του στη λίστα

True