Σ.Μ. Κεφ8 daysofweek = [''Κυριακή''] + daysofweek

Τι θα εμφανίσει;

daysofweek = ['Δευτέρα', 'Τρίτη', 'Τετάρτη', 'Πέμπτη', 'Παρασκευή', 'Σάββατο']

daysofweek = [''Κυριακή''] + daysofweek

print daysofweek

['Δευτέρα', 'Τρίτη', 'Τετάρτη', 'Πέμπτη', 'Παρασκευή', 'Σάββατο']

['Κυριακή', 'Δευτέρα', 'Τρίτη', 'Τετάρτη', 'Πέμπτη', 'Παρασκευή', 'Σάββατο']

['Δευτέρα', 'Τρίτη', 'Τετάρτη', 'Πέμπτη', 'Παρασκευή', 'Σάββατο', 'Κυριακή']