Σ.Μ. Κεφ8 fruits[0]

τι θα εμφανίσει;

fruits = ['apple', 'juice']

print fruits[0]

juice

Μήνυμα λάθους, δεν υπάρχει μηδενικό στοιχείο αφού όλα τα στοιχεία είναι δύο

5

apple