Σ.Μ. Κεφ8 fib + powers

Τι θα εμφανίσει;

powers = [2, 4, 8, 16]

fib = [3, 5, 8, 13, 21]

print fib + powers

 

[2, 4, 8, 16, 3, 5, 8, 13, 21]

[3, 5, 8, 13, [21, 2, 4, 8, 16]]

[3, 5, 8, 13, 21, 2, 4, 8, 16]