Σ.Μ. Κεφ8 range(1, 1, 100)

Τι θα εμφανίσει;

print range(1, 1, 100)

 

[]

[1]

[1, 101]