Σ.Μ. Κεφ8 range(1, 5, -1)

Τι θα εμφανίσει;

print range(1, 5, -1)

[1]

[5, 4, 3, 2]

[1, 0, -1, -2, -3]

[]