Σ.Μ. Κεφ8 word[3:11]

Τι θα εμφανίσει;

word = 'zanneio gymnasio'

print word[3:11]

nneio gym

neio gymn

neio gym