Σ.Μ. Κεφ8 word[0:7]

Τι θα εμφανίσει;

word = 'zanneio gymnasio'

print word[0:7]

z
 

gymnasio

zanneio