Σ.Μ. Κεφ8 ρέστα

Τι θα εμφανίσει αν δοθεί η τιμή cost=31 και payment = 50

values = [100, 50, 20, 10, 5, 2, 1]

cost = input('Δώσε το κόστος των αγορών')

payment = input('Δώσε το κόστος της πληρωμής')

change = payment - cost

for value in values:

         print value, ' : ' , change / value

        change = change % value

100 : 0

50 : 0

20 : 0

10 : 1

5 : 1

2 : 2

1 : 0

 

100 : 0

50 : 0

20 : 0

10 : 1

5 : 0

2 : 4

1 : 1