Τ.Ε.Μ. Κεφ8 Δρ1 splitLetters()

Τι υπολογίζει η παρακάτω συνάρτηση;

def splitLetters():

        word = raw_input('Δώσε λέξη:')

        for letter in word:

                print letter

Η συνάρτηση εμφανίζει το κάθε γράμμα της λέξης ξεκινώντας από το τελευταίο πρός το πρώτο

Η συνάρτηση δέχεται τη λέξη και εμφανίζει το μήκος των γραμμάτω της

Η συνάρτηση δέχεται μια λέξη και εμφανίζει το γράμμα της λέξης σε ξεχωριστή γραμμή