Τ.Ε.Μ. Κεφ8 Δρ8 maxVowels(wordList)

Tι θα εμφανιστεί αν εκτελεστεί το παρακάτω πρόγραμμα με τις συναρτήσεις (σε Python);

def num_of_Vowels(word):

         vowels= 'ΑΕΗΙΟΥΩαεηιουω'

        count = 0

        for letter in word:

                if letter in vowels:

                        count + = 1

        return count

def maxVowels(wordList):

        maxV = 0

        maxWord = ''

        for word in wordList:

                if num_of_Vowels(word) > maxV:

                        maxV = num_of_Vowels(word)

                       maxWord = word

        return maxWord

L = ['Θέλει', 'αρετή',' και', 'τόλμη', 'η', 'ελευθερία']

print maxVowels(L)

ελευθερία

αρετή

τόλμη

9