Τ.Ε.Μ. Κεφ8 Δρ6 α[1][2]

Τι θα εμφανίσει;

x = [21, 23, 25,27]

y = [5, 6, 7, 8]

a = [x, y]

print a[1][2]

25

6

23

7