Σ.Μ. Κεφ5 Δυαδική α

Η δυαδική αναζήτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε αύξουσα ταξινομημένη λίστα, όσο και σε φθίνουσα

True