Σ.Μ. Κεφ5 Δυαδική str

Η δυαδική αναζήτηση μπορεί να γίνει μόνο σε ταξινομημένες λίστες με αριθμούς, όχι σε λίστες με συμβολοσειρές

False