Σ.Μ. Κεφ5 Δυαδική πολυμορφισμός

Η δυαδική αναζήτηση ισχύει για όλους τους τύπους δεδομένων για τους οποίους έχουμε ορίσει του συγκριτικούς τελεστές. Αυτό το χαρακτηριστικό ονομάζεται πολυμορφισμός και είναι από το βασικά πλεονεκτήματα της Python

True