Σ.Μ. Κεφ5 Δυαδική ταχύτητα

Η δυαδική αναζήτηση βρίσκει το ζητούμενο πολύ πιο αργά από ότι η σειριακή αναζήτηση

False