Σ.Μ. Κεφ5 Δυαδική ποιο στοιχείο θα ελεγχθεί;β

Στην παρακάτω αύξουσα ταξινομημένη λίστα  L ψάχνουμε το 45.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 10 17 23 28 30 35 40 45 50 60 63 68 70

η πρώτη σύγκριση για τον αριθμό 45 θα είναι με το στοιχείο στο δείκτη: (0+13)/2 =6 άρα με τον L[6] άρα με το 35.

επειδή 45>35 θα ελέγξει από το δείκτη 6+1 = 7 έως το τέλος της λίστας.

Άρα ο επόμενος έλεγχος θα είναι με το στοιχείο στο δείκτη: (7 + 13) / 2 = 10, άρα με το 60

Με ποιο στοιχείο θα ελεγχθεί μετά;

 

68 και θα κάνει και άλλον έλεγχο

50 και θα κάνει και άλλον έλεγχο

45 και θα το βρει

40 και θα κάνει και άλλον έλεγχο