Σ.Μ. Κεφ5 φυσαλίδα

Ο αλγόριθμος ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής είναι γνωστός και ως αλγόριθμος ταξινόμησης φυσαλίδας γιατί σε κάθε πέρασμα το μικρότερο στοιχείο ανεβαίνει, όπως συμβαίνει και σε και μια φυσαλίδα, στην επιφάνεια του νερού

True