T.E.M. Κεφ5 Δρ9 φθίνουσα a[j+1]>a[j] χμμ...

για την παρακάτω λίστα a=[9, -2, 6, 4, -8, 12, 5, 18] Συμπληρώστε τα κενά για να γίνει αύξουσα ταξινόμηση

a = [9, -2, 6, 4, -8, 12, 5, 18]

N = len(a)

for i in range(N-1):

        for j in range( ___  ,  _____ , -1):

                if a[j+1] > a[j]:

                       a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]

for i in range(N-1):

        for j in range( N - 1, i  , -1):

                if a[j+1] > a[j]:

                       a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]

for i in range(N-1):

        for j in range( N - 3, i - 1 , -1):

                if a[j+1] > a[j]:

                       a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]

for i in range(N-1):

        for j in range( N - 2, i - 1 , -1):

                if a[j+1] > a[j]:

                       a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]