10*10+10/10**10-10%10/10 != 10

Αν το βρεις, πήρες 10 με τόνο!!!

10*10+10/10**10-10%10/10 != 10

True