χμμμ... str(7)==str(7.0)

Για την Python 2.7, αντιστοιχείστε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β

SubquestionCorrect matchFeedback
7 == 7.0TrueΣυγκρίνονται δύο αριθμητικές τιμές, όχι οι τύποι των αριθμών, άρα είναι True
str(7)==str(7.0)FalseΣυγκρίνονται τα δύο str-κείμενα '7' == '7.0' , που δεν είναι ίδια, άρα False