Πολύ καλημέρα σας...

Τι θα εμφανίσει;

for i in range(5):

     print 'Καλημέρα'

Καλημέρα

Καλημέρα

Καλημέρα

Καλημέρα

Καλημέρα

Καλημέρα*5

0

1

2

3

4

Καλημέρα

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ