τρεις καλημέρες ... και βλέπουμε

τι θα εμφανίσει;

for i in range(3):

     print i + 1 , ' .Καλημέρα '

1.Καλημέρα

2.Καλημέρα

3.Καλημέρα

.Καλημέρα

.Καλημέρα

.Καλημέρα

1.

2.

3.

0.Καλημέρα

1.Καλημέρα

2.Καλημέρα