Πόσες φορές θα μας χαιρετήσει;

Δίνεται η παρακάτω συνάρτηση
def hi():
    print 'Γεια σας'
 
def hi_new():
    for i in range(5):
        hi()
 
for i in range(10):
    hi_new()
Πόσες φορές θα μας χαιρετήσει;

καμία

5

50

10