2021 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ

2021 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ

# 2021 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ 
# (c) Dieman 2022-2023 
# -*- coding: cp1253 -*-
day=0.0
d_20=0.0
apotam=0
while apotam<1200:               # Γ1
  fil=input('Δώσε φιλοδωρήματα:')
  apotam+=fil
  if fil>20:                 # Γ3
    d_20+=1
  day+=1                   # Γ2
 
print 'Μέρες για την αποταμίευση:',day
 
pos=d_20/day*100
print 'Ποσοστό ημερών με φιλοδωρήματα άνω των 20:',pos,'%'
 
peris=apotam-1200
if peris>0:                   # Γ4
  print 'Υπάρχει περίσσευμα χρημάτων:', peris
  if peris>=50:
    print 'Επαρκει για την αγορά κράνους 50 ευρώ'
2021 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ