Εκπαιδευτικά παιχνίδια


Λεξηδρομίες
(απαιτεί την εγκατάσταση του Unity3d player)

Bit ο εξερευνητής
(απαιτεί την εγκατάσταση του Unity3d player)

Αριθμοσκουλικάκι
(απαιτεί την εγκατάσταση του Unity3d player)

Μουσείο Πληροφορικής
(απαιτεί την εγκατάσταση του Unity3d player)

Φούσκα
(απαιτεί την εγκατάσταση του Unity3d player)

Συμμετρία
(απαιτεί την εγκατάσταση του Unity3d player)

Αριθμοπαζλ
(απαιτεί την εγκατάσταση του Unity3d player)

Γραμματοεισβολείς
(απαιτεί την εγκατάσταση του Unity3d player)

Το μονοπάτι
(απαιτεί την εγκατάσταση του Unity3d player)


Επιστροφή