Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

      Μετακινήστε το δείκτη πάνω στο φάσμα και παρατηρήστε  το μήκος κύματος (Wavelenght), τη συχνότητα (Frequency), την ενέργεια (Energy), την ονομασία και τη συσκευή που χρησιμοποιούμε την ακτινοβολία.