ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

     Με τα δύο χειριστήρια που υπάρχουν αριστερά μπορείτε να ρυθμίσετε τις συχνότητες f1 και f2 των δύο ταλαντώσεων που συμβάλλουν και δημιουργούν τη συνισταμένη ταλάντωση. Αν οι δύο αρχικές συχνότητες διαφέρουν λίγο, τότε δημιουργείται μια χαρακτηριστική ταλάντωση που ονομάζεται διακρότημα.