Ελαστικές Κρούσεις

Στις κρούσεις διατηρείται η ορμή του συστήματων των συγκρουομένων σωμάτων.  Στις ελαστικές κρούσεις διατηρείται επιπλέον  και η μηχανική ενέργεια του συστήματος. Στο παράδειγμά μας οι κρούσεις μεταξύ των σφαιρών είναι ελαστικές και διατηρείται η ορμή και η μηχανική ενέργεια του συστήματος. Θεωρούμε ότι η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.