Συλλογή Physics Applets

 

Οι γραφικές παραστάσεις αποτελούν μια εναλλακτική μορφή απόδοσης ενός φυσικού φαινομένου,  συνήθως μεσολαβούν ανάμεσα στο φυσικό φαινόμενο και τη μαθηματική του περιγραφή,  συμβάλλοντας έτσι στη βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου.

Κινηματική (Α΄ Λυκείου)

Νόμοι Αερίων (Β΄ Λυκείου)

Ταλαντώσεις (Γ΄ Λυκείου)

Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Ισόθερμη Μεταβολή

Απλή Αρμονική Ταλάντωση

Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση

Ισόχωρη  Μεταβολή

Απλή Αρμονική Ταλάντωση

  Ισοβαρής Μεταβολή

Η Ενέργεια στην Απλή Αρμονική Ταλάντωση

   

Φθίνουσα Ταλάντωση

   

Σύνθεση Ταλαντώσεων