Να αντιστοιχίσετε τα Φυσικά Μεγέθη με τις μονάδες μέτρησής τους στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων.

Ασκηση Αντιστοίχισης

Σύρετε τα στοιχεία της δεξιάς στήλης και αφήστε τα στα αντίστοιχα στοιχεία της αριστερής στήλης.