Κινηματική - Δυναμική

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Συμπληρώστε το σταυρόλεξο και πατήστε το χειριστήριο Έλεγχος για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Οι απαντήσεις σας να δίνονται με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες χωρίς τόνους.

1            2      3      
4      5                
                 6   
    7      8            
  9             10       
      11    12            
                  
13        14        15        
                  
16                    
17                    
        18     19         
     20               
           21         
                  
                  
22                    

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

4. Πόσα μέτρα διανύει ένα ποδήλατο σε χρόνο 1s εάν τρέχει με ταχύτητα 1m/s.
5. Ευθύγραμμη ομαλά ............ κίνηση
7. Πόσο είναι το μέτρο της συνισταμένης δύο ομόρροπων δυνάμεων 1Ν η καθεμία.
8. Μια από τις δυνάμεις επαφής
10. Μονάδα μέτρησης της απόστασης
11. Μονάδα μέτρησης της δύναμης
13. Εκτός από τη μέση ταχύτητα υπάρχει και η ............ ταχύτητα.
17. Ιδιότητα της ύλης να διατηρεί την κινητική της κατάσταση.
19. Η δύναμη με την οποία η γη έλκει τα σώματα.
20. Σε πόσο χρόνο διανύει ένα ποδήλατο μια απόσταση 12m εάν τρέχει με ταχύτητα 4m/s.
21. Όταν η τροχιά ενός κινητού είναι περιφέρεια κύκλου, η κίνηση ονομάζεται .......
22. Φυσικό μέγεθος. Μονάδα μέτρησής του είναι το μέτρο.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Μεγάλος φυσικός επιστήμονας.
2. Έτσι ονομάζεται η δύναμη που αντικαθιστά δύο ή περισσότερες δυνάμεις.
3. Μονάδα μέτρησης του χρόνου.
6. Όργανο στο εργαστήριο φυσικής με το οποίο μελετούμε τις κινήσεις.
7. Φυσικό μέγεθος.
9. Μονάδα μέτρησης της μάζας.
12. Ευθύγραμμη .......... κίνηση.
14. Νόμος δράσης και ........
15. Φυσικό μέγεθος που χρησιμοποιούμε στη μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης.
16. Φυσικό μέγεθος.
18. Φυσικό μέγεθος το οποίο συχνά συγχέουμε με το βάρος.