Παντελής Μπαζάνος

Εκπαιδευτικός Φυσικών ΕπιστημώνΦασματοσκοπία για μικρούς και μεγάλους,
ειδικούς και μη


Spectroscopy for young and old,
experts and non


Παντελής Μπαζάνος

Παντελής Μπαζάνος

Εκπαιδευτικός Φυσικών ΕπιστημώνΚοιτάζοντας τον κόσμο μέσα πό ένα CD

Looking at the world trough a CD

Παντελής Μπαζάνος

Παντελής Μπαζάνος

Εκπαιδευτικός Φυσικών ΕπιστημώνΚoιτάζοντας τον κόσμο μέσα από ένα CD

Looking at the world trough a CD


Παντελής Μπαζάνος

Εκπαιδευτικός Φυσικών ΕπιστημώνΚοιτάζοντας τον κόσμο μέσα πό ένα CD

Looking at the world trough a CD