για να γίνει ο υπολογιστής εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών
Γιατί εκπαιδευτικό λογισμικό με απλά μέσα;


  • Γιατί ο υπολογιστής έχει εδραιώσει τη θέση του σαν εκπαιδευτικό εργαλείο.

  • Γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα κυριαρχήσει των υπολοίπων εκπαιδευτικών εργαλείων.

  • Γιατί δεν είμαστε (και δεν θέλουμε να είμαστε) όλοι ειδικοί επί της πληροφορικής.

  • Γιατί τα απλά υπολογιστικά μέσα υπάρχουν σε όλους τους υπολογιστές ή μπορούν να βρεθούν ανέξοδα.

  • Γιατί τα απλά υπολογιστικά μέσα είναι εύκολα στη χρήση τους.

  • Γιατί μπορούν να εμπλακούν και οι μαθητές στην κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού με απλά μέσα.

Γιατί οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατασκευάζουν οι ίδιοι τα διδακτικά εργαλεία τους.

 

Copyright © 2002 - 2003 Παντελής Μπαζάνος