Σεμινάριο Ιστορίας

Ιανουάριος 2004

ΤΑΞΗ Β΄

 μαθήματα Ιστορίας με σχεδιαγράμματα και αξιοποίηση ιστορικών πηγών

                                  ΤΑΞΗ Γ΄   

ΤΑΞΗ Α΄ μαθήματα Ιστορίας με χρήση διαδικτύου

Χαλούλος Παναγιώτης