Γιώργος Σεφέρης, Η δήλωση

 

Κλείνουν δυο χρόνια που ας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς ολωσδιόλου αντίθετο ε τα ιδεώδη για τα οποία πολέησε ο κόσος ας και τόσο περίλαπρα ο λαός ας στον τελευταίο Παγκόσιο Πόλεο. Eίναι ια κατάσταση υποχρεωτικής  νάρκης, όπου όσες πνευατικές αξίες κατορθώσαε να κρατήσουε ζωντανές ε πόνους και κόπους, πάνε κι αυτές να καταποντιστούν έσα στα ελώδη στεκάενα νερά. Δεν θα ου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζηιές δεν λογαριάζονται πάρα πολύ για ορισένους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν πρόκειται όνο γι' αυτόν τον κίνδυνο.
Όλοι πια, το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή πορεί να οιάζει εύκολη, όως η τραγωδία περιμένει, αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράα αυτού του τέλους άς βασανίζει συνειδητά ή ασυνείδητα· όπως στους παπάλαιους χορούς του Αισχύλου.
Όσο ένει η ανωαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Είαι ένας άνθρωπος χωρίς κανένα απολύτως πολιτικό δεσό και, πορώ να πω, ιλώ χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Βλέπω προστά ου τον γκρεό όπου ας οδηγεί η καταπiεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανωαλία πρέπει να σταατήσει. Eίναι εθνική επιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή ου. Παρακαλώ τον θεό να η ε φέρει άλλη φορά σε παρόοια ανάγκη να ξαναιλήσω.
 


πηγές:

      21η Απριλίου 1967-40 χρόνια από το Πραξικόπημα της Χούντας, ΤΑ ΝΕΑ, Αθήνα 2007


επιστροφή: Μαθήματα Ιστορίας


Χαλούλος Παναγιώτης

Ιούνιος, 2009