Η ανωτέρω εικόνα είναι αφηγηματική και παρουσιάζει την "αναστήλωση των εικόνων" μετά την οριστική  λήξη της Εικονομαχίας στο Βυζάντιο σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου (787 μ. Χ.), που επικυρώθηκαν από νέα Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη (834 μ. Χ.), την οποία συγκάλεσε η Αυτοκράτειρα Θεοδώρα, μητέρα και επίτροπος του ανήλικου Αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄

(Η εικόνα βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο και είναι των αρχών του 17ου αιώνα)

Δείτε την εικόνα πάλι, σε μεγάλο μέγεθοςΗ ιδέα για την ανάλυση της βυζαντινής εικόνας βασίστηκε στο βιβλίο "ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, Μαρία Ντεκάστρο, Ακρίτας, παιδικά, Αθήνα, 1999, Ε΄

απαντήσεις


Χαλούλος Παναγιώτης

28/01/2003