φαγεντιανή:

μείγμα άμμου και άλλων υλικών, με το οποίο κατασκεύαζαν κοσμήματα, αγαλματίδια κ. α. μικρά αντικείμενα·

    στη συνέχεια τα επάλειφαν με σόδα ή ποτάσσα και τα έψηναν στη φωτιά·

    έτσι η επιφάνεια αποκτούσε μια υαλώδη υφή.

 aigagros-fag.jpg (46598 bytes) : αίγαγροι από φαγεντιανή : aigagros.jpg (61717 bytes)


Χαλούλος Παναγιώτης

11/10/2001