Η γραμμική Β΄

Η γραμμική γραφή Β΄ διαθέτει ιδεογράμματα, που θυμίζουν μινωικές και αιγυπτιακές γραφές και συλλαβογράμματα, όπως βλέπετε ανωτέρω.

Είναι μια ελληνική γλώσσα αυτή των πινακίδων, όπως αποδείχτηκε μετά την ανάγνωση της Γραμμικής Β΄από τους Άγγλους Ventris και Chadwick.

οι τοιχογραφίες    η μεταλλοτεχνία

οχυρώσεις         ανάκτορα         

μυκηναϊκοί τάφοι και ταφικά έθιμα

γλυπτική και αγγειοπλαστική

αρχική σελ. Μυκηναϊκός πολιτισμός 
Χαλούλος Παναγιώτης               06/04/2010