ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερ/νία:

ΤΜΗΜΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

Ενότητα:     Η βυζαντινή τέχνη της ακμής (κατά τον 9ο και 10ο αιώνα μ. Χ.)

 Α. αρχιτεκτονική

   1.  Να δικαιολογήσετε, με επέμβαση - σχεδίαση πάνω στο σχήμα, την ονομασία του ρυθμού του ναού ως "εγγεγραμμένου σταυροειδούς (με τρούλο)" και να δείξετε ότι είναι "τετρακιόνιος",

  2.    Στο σχέδιο του ναού να προσθέσετε (σχεδιάζοντας) ό,τι νομίζετε, ώστε να μετατραπεί σε "τρίκογχο".


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

Ενότητα:     Η βυζαντινή τέχνη της ακμής (κατά τον 9ο και 10ο αιώνα μ. Χ.)

 

Β. ζωγραφική : βυζαντινή αγιογραφία

 

    1.   Σύμφωνα με τον εικονογραφικό κανόνα σε ποια μέρη του ναού παριστάνεται η Παναγία και σε ποιο μέρος ο Χριστός - Παντοκράτορας;

     

     

    2.   Ο χώρος γύρω από τα πρόσωπα σάς φαίνεται ρεαλιστικός (= κοντά στη γνωστή πραγματικότητα) ή είναι μη ρεαλιστικός;

 

 

 

    3.    Πώς παριστάνονται συνήθως τα πρόσωπα και τα σώματα των αγίων; Τι θέλει ο αγιογράφος να  πετύχει με την παρουσίασή τους;

 

 

 

 

 


Χαλούλος Παναγιώτης