ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερ/νία:

ΤΜΗΜΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

Ενότητα: Η εποχή του λίθου

 

Από την ιστοσελίδα που έχετε μπροστά σας : http://users.ach.sch.gr/pchaloul/proistoria/Proistoria.htm

 ή και από τους συνδέσμους μέσα από αυτή βρείτε απαντήσεις για τις παρακάτω ερωτήσεις:

  1. α. Πότε αρχίζει η ιστορία κάθε λαού;
  2.  

   β. Μπορεί η ιστορία να αρχίζει σε διαφορετική εποχή για κάθε λαό; (από τι εξαρτάται η έναρξή της;)

    

   γ. Πώς ονομάζουμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα;

    

   δ. Με ποιο κριτήριο διαιρούμε το διάστημα αυτό σε εποχές; ποιες είναι αυτές οι εποχές;

    

  3. Σε ποια εποχή έζησε ο αρχαιότερος άνθρωπος στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζουμε;
  4. Σε ποιες περιοχές της χώρας μας βρέθηκαν ενδείξεις ζωής αυτή την εποχή;

    

    

    

  5. Μπορείτε να εντοπίσετε τις σπουδαιότερες αλλαγές στη ζωή του ανθρώπου που δείχνουν πρόοδο, βελτίωση των όρων της ζωής του στη νεολιθική εποχή σε σχέση με τη ζωή του στην παλαιολιθική εποχή;
  6. α.

   β.

   γ.

   δ.

   .

   .

    

    

    

  7. Σε ποια προϊστορική εποχή οι άνθρωποι είναι πιο κοινωνικοί;

Πώς αποδεικνύεται αυτή η κοινωνικότητά τους;