Η τέχνη των Γεωμετρικών χρόνων

α. Αρχιτεκτονική

    Τα οικοδομήματα (10ος - 9ος αι. π.Χ.) είναι μικρών διαστάσεων, μόνο για να εξυπηρετούν τις στοιχειώδεις ανάγκες των ανθρώπων.

    Στην κάτοψη το σχήμα είναι καμπυλόγραμμο ή ευθύγραμμο, ενώ η στέγη είναι άλλοτε επίπεδη και άλλοτε σαμαρωτή, όπως στις παρακάτω σχεδιαστικές αναπαραστάσεις:

  Παρατηρήστε τη δομή του τοίχου: θεμέλια από μικρές πέτρες, τοίχοι από πλίθες (ωμές, άψητες) που ανάμεσά τους παρεμβάλλονται ξύλινα δοκάρια. 

    Η στέγη από ξύλα και καλάμια και πάνω τους έστρωναν πηλόχωμα.

    Από τον 8ο αιώνα π.Χ. χτίζονται και μεγαλύτερα οικοδομήματα, όπως ο πρώτος ναός της Ήρας (Ηραίο) στη Σάμο:

 

 

β. Πλαστική


επιστροφή: Σελίδες ιστορίας

Χαλούλος Παναγιώτης

08/11/2003