ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Εταιρεία

2. Λίστες & Πίνακες

3. Εικόνες

4. Κατεβάσματα

5. Μορφοποίηση με CSS

6. Κωδικοποίηση URL


7. Βοήθεια javascript

8. Η βιβλιοθήκη jQuery

9. AJAX

10. XML

11. PHP

12. Φόρμα εγγραφής

Εδώ είναι το κείμενό μου. Παρακάτω παραθέτονται κάποια links:

Φυλλομετρητής     Στοιχειωμένο σπίτι     Λαβύρινθος για Android

Η Παραλία: Παραλία ΧρυσήςΑπλό κείμενο χωρίς να είναι σε παράγραφο. Παρακάτω όμως φαίνεται κείμενο πιο δεξιά λόγω της χρήσης blockquote:

Αυτό το κείμενο είναι bold.

Αυτό το κείμενο είναι μικρό.

Αυτό το κείμενο είναι μικρό και bold

Αυτό το κείμενο είναι μεγάλο.

Αυτό το κείμενο είναι "δυνατό".

Αυτό το κείμενο είναι με έμφαση.

Διαγραμμένο κείμενο.κανονικόδείκτηςκείμενοεκθέτηςbold

Αυτό το κείμενο είναι "εισαγμένο"(μάλλον υπογραμμισμένο είναι).

Κανονικό κείμενο-δήλωση-πληκτρολόγιο-μεταβλητή-πλάγια

Κείμενο σε μεγέθυση 120% (όχι bold).

Κέιμενο σε παράθεση (citation)


// pre κώδικας (16pixels ύψος):
for (i=1;i=10;i++)
{	kane kati }

// code κώδικας: for (i=1;i=10;i++) { kane kati }
// samp κώδικας: for (i=1;i=10;i++) { kane kati }

Εταιρεία

Η PSC Computers ιδρύθηκε το 1999.

Ο τύπος ταχύτητας μας δείχνει ότι υπάρχει εξάρτηση από το χρόνο.


Λίστες

 • ΖΩΑ
  • ΣΚΥΛΟΣ
   • ΚΑΝΙΣ
   • ΚΟΛΕΪ
  • ΓΑΤΑ
   • ΣΙΑΜ
   • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
  • ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ
   • ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ
 • ΠΤΗΝΑ
  • ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ
   • ΓΛΑΡΟΣ
   • ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
   • ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ
  • ΟΙΚΟΣΙΤΑ
   • ΚΟΤΑ
   • ΠΑΠΙΑ
 • ΨΑΡΙΑ
   • ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ
   • ΣΑΡΓΟΣ
   • ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ
    • ΒΑΚΑΛΑΟΣ
   • ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ
  • ΜΑΛΑΚΙΑ
   • ΧΤΑΠΟΔΙ
   • ΚΑΛΑΜΑΡΙ
  • ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
   • ΦΑΛΑΙΝΑ
   • ΔΕΛΦΙΝΙ

Πίνακες

Πίνακας 1
1η στήλη2η στήλη3η στήλη
1ο κελί2ο κελί3ο κελί
4ο κελί5ο κελί6ο κελί

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ

 1. Ελλάδα  
 2. Κύπρος  
 3. Αυστραλία  
 4. Αργεντινή  

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ
αλεύρι, μαγιά, νερό, αλάτι, μέλι
ΤΖΑΤΖΙΚΙ
γιαούρτι, σκόρδο, αγγούρι, ελαιόλαδο, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, ξίδι


Μορφοποίηση Κειμένου

Η μορφοποίηση κειμένου στη γλώσσα html γίνεται με τη χρήση CSS. Οι διαθέσιμες ιδιότητες είναι οι εξής:

 • color
  θέτει το χρώμα του κειμένου
 • direction
  ρυθμίζει την κατεύθυνση του κειμένου
 • letter-spacing
  αυξάνει/μειώνει το κενό μεταξύ των χαρακτήρων
 • line-height
  θέτει το ύψος των γραμμών
  κειμένου
 • text-align
  στοιχίζει το κείμενο
 • text-decoration
  προσθέτει γραμμή στο κείμενο
 • text-indent
  ρυθμίζει το κενό στην αρχή της παραγράφου
 • text-shadow
  προσθέτει εφέ σκίασης στο κείμενο
 • text-transform
  κάνει μετατροπές κεφαλαίων-μικρών
 • vertical-align
  θέτει την κάθετη στοίχιση στοιχείου
 • white-space
  ρυθμίζει τις αλλαγές γραμμής στο κείμενο
 • word-spacing
  αυξάνει/μειώνει το κενό μεταξύ των λέξεων
 • font
  italic small-caps lighter 110%/90% 'Lucida Sans Unicode','Lucida Grande',sans-serif;
 • font-style
  καθορίζει το στυλ της γραμματοσειράς (μόνο πλάγια [italic] προς το παρόν)
 • font-variant
  καθορίζει την ποικιλότητα της γραμματοσειράς (μόνο μικρά κεφαλαία [small-caps] προς το παρόν)
 • font-weight
  καθορίζει το πάχος των χαρακτήρων
 • font-size
  καθορίζει το μέγεθος των χαρακτήρων
 • line-height
  καθορίζει το ύψος της γραμμής
 • font-family
  καθορίζει τη γραμματοσειρά
 • caption, icon, menu, message-box, small-caption, status-bar
  χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο αντίστοιχο στοιχείο ελέγχου
 • CSS3

 • word-wrap
  επιτρέπει σε μεγάλες λέξεις χωρίς κενά να σπάνε και να συνεχίζουν στην επόμενη γραμμή


ΕικόνεςΚατεβάσματα

Περιοχές σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης            

Κατάταξη UEFA Champion's League Fantasy footballΙδιότητες και Μέθοδοι αντικειμένων javascript

Infinity

NaN

undefined

decodeURI()

decodeURIComponent()

encodeURI()

encodeURIComponent()

escape()

Μέθοδοι

eval()

isFinite()

isNaN()

Number()

parseFloat()

parseInt()

String()

unescape()

String Methods

length

charAt()

concat()

fromCharCode()

indexOf()

lastIndexOf()

match()

replace()

search()

slice()

split()

substr()

substring()

toLowerCase()

toUpperCase()

valueOf()

String Wrapper Methods

anchor()

big()

blink()

bold()

fixed()

fontcolor()

fontsize()

italics()

link()

small()

strike()

sub()

sup()

Array Methods

length

concat()

join()

pop()

push()

reverse()

shift()

Array Methods

slice()

sort()

splice()

toString()

unshift()

valueOf()

Math Properties

E

LN2

LN10

LOG2E

LOG10E

PI

SQRT1_2

SQRT2

Math Methods

abs()

acos()

asin()

atan()

atan2()

ceil()

cos()

exp()

floor()

log()

max()

min()

pow()

random()

round()

sin()

sqrt()

tan()

Number Methods

toExponential()

toFixed()

toPrecision

toString()

valueOf()

Number Properties

MAX_VALUE

MIN_VALUE

NEGATIVE_INFITY

POSITIVE_INFITY

Date Methods

getDate()

getDay()

getFullYear()

getHours()

getMilliseconds()

getMinutes()

getMonth()

getSeconds()

getTime()

getTimezoneOffset()

getUTCDate()

getUTCDay()

getUTCFullYear()

getUTCHours()

getUTCMilliseconds()

getUTCMinutes()

getUTCMonth()

getUTCSeconds()

parse()

setDate()

setFullYear()

setHours()

Date Methods

setMilliseconds()

setMinutes()

setMonth()

setSeconds()

setTime()

setUTCDate()

setUTCFullYear()

setUTCHours()

setUTCMilliseconds()

setUTCMinutes()

setUTCMonth()

setUTCSeconds()

toDateString()

toLocaleDateString()

toLocaleTimeString()

toLocaleString()

toString()

toTimeString()

toUTCString()

UTC()

valueOf()AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)

Η AJAX δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού, αλλά μία τεχνική ανταλλαγής δεδομένων του client με τον server, χωρίς το επαναφόρτωμα ολόκληρης της ιστοσελίδας. Η τεχνική αυτή βασίζεται στα υπάρχοντα standards.

Η AJAX περιλαμβάνει και αποτελείται από τις παρακάτω τεχνολογίες:

Ιδιότητες

onreadystatechange

readyState

responseText

responseXML

status

statusText

---------------

Μέθοδοι

open(method,url,async,user,pwd)

send(string)

getAllResponseHeaders

getResponseHeader()

setRequestHeader()

abort()

---------------Κωδικοποίηση URL

Η προδιαγραφή για τις URL (Δεκ.1994) δημιουργεί πρόβλημα στο ότι περιορίζει τη χρήση επιτρεπόμενων χαρακτήρων στις διευθύνσεις, σε μόνο ένα υποσύνολο του ASCII.

Έτσι, επιτρέπονται μόνο οι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες [0-9,a-z,A-Z], οι ειδικοί χαρακτήρες "$ - _ . + ! * ' ( ) ," και δεσμευμένοι χαρακτήρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν.

Ποιοι χαρακτήρες απαιτούν κωδικοποίηση:

 • Οι χαρακτήρες ελέγχου (control characters).
 • Αυτοί οι χαρακτήρες δεν είναι εκτυπώσιμοι. Περιλαμβάνονται οι πρώτοι ASCII χαρακτήρες 0 - 31.

 • Οι μη ASCII χαρακτήρες.
 • Περιλαμβάνονται οι ASCII χαρακτήρες 128 - 255.

 • Οι δεσμευμένοι χαρακτήρες.
 • Οι διευθύνσεις URL χρησιμοποιούν κάποιους ειδικούς χαρακτήρες στο συντακτικό τους.

  ΧαρακτήραςΚωδικόςΚωδικός (Hex)
  $3624
  &3826
  +432B
  ,442C
  /472F
  :583A
  ;593B
  =613D
  ?633F
  @6440
 • Οι μη ασφαλείς χαρακτήρες.
 • Μερικοί χαρακτήρες παρουσιάζουν την πιθανότητα να παρερμηνευτούν για διάφορους λόγους. Θα πρέπει κι αυτοί να κωδικοποιούνται πάντοτε.

  ΧαρακτήραςΚωδικόςΚωδικός (Hex)
  κενό (space)3220
  "3422
  <603C
  >623E
  #3523
  %3725
  {1237B
  }1257D
  |1247C
  \925C
  ^945E
  ~1267E
  [915B
  ]935D
  `9660


XML

Η XML έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει και να αποθηκεύει δεδομένα.

Απλό παράδειγμα σε XML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7"?>
<message>
 <to>Penelope</to>
 <from>Odysseus</from>
 <heading>Επιστροφή</heading>
 <body>Αγάπη, είμαι Ιθάκη!</body>
</message>
				

Τεχνολογίες XML:

 • XSL - Γλώσσα style sheet για τα έγγραφα XML (όπως αντίστοιχα η CSS για την HTML).
  • XSLT
   Μετατροπές XSL (πχ XML->HTML)
  • XPath
   Χρησιμοποιείται για την πλοήγηση στα στοιχεία και τις ιδιότητες σε ένα έγγραφο XML.
   • XQuery - Είναι για την XML ό,τι η SQL για τις βάσεις δεδομένων, δηλαδή δημιουργεί ερωτήματα στα δεδομένα της XML.
   • XPointer - Επιτρέπει στους συνδέσμους να δείχνουν πιο συγκεκριμένα μέρη (τμήματα), στο ίδιο έγγραφο XML
   • XLink - Kαθορίζει έναν τυποποιημένο τρόπο για τη δημιουργία υπερ-συνδέσεων σε έγγραφα XML.
  • XSL-FO
   Γλώσσα διαμόρφωσης της XML για απεικόνιση των δεδομένων της σε οθόνη, εκτύπωση ή άλλα μέσα. (Reports)
 • XML DOM - Kαθορίζει έναν τυποποιημένο τρόπο για την πρόσβαση και το χειρισμό των εγγράφων XML
 • XML Schema - Περιγράφει τη δομή των δεδομένων της XMLΗ ιστοσελίδα κατασκευάστηκε από
Πέτρος Καστρινάκης
email
Τηλέφωνο: 6945000001 - FAX: 2110000001
περισσότερα...