Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ Γ ΕΠΑΛ

1 ώρα Θεωρία

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων μαθήματος

Ύλη μαθήματος

Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» των Σ. Κωτσάκη, Η. Μακρυγιάννη, Α. Παραδείση και Α. Ταταράκη.

Τα Κεφάλαια 1, 2 και 3.

Υλικό διδασκαλίας

Λογισμικό