Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ Β ΕΠΑΛ

1 ώρα Θεωρία

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων του μαθήματος

Ύλη μαθήματος

Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» των Γ. Γώγουλου, Γ.Κοτσιφάκη, Γ. Κυριακάκη, Α. Παπαγιάννη, Μ. Φραγκονικολάκη, Π. Χίνου.

Όλα τα Κεφάλαια και οι παράγραφοι τους.

Υλικό διδασκαλίας

Λογισμικό για εργαστηριακή εφαρμογή του μαθήματος

Διερμηνευτής της Ψευδογλώσσας

Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ και της Ψευδογλώσσας

Δημιουργός διαγραμμάτων ροής και online δημιουργός διαγραμμάτων ροής