Πληροφορική Α ΕΠΑΛ

2 ώρες Εργαστήριο

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων μαθήματος

Ύλη μαθήματος

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 7, 9 (μόνο 9.3), 10, 11, 13, 14 (μόνο 14.2), 15, 16 του σχολικού βιβλίου «Εφαρμογές Πληροφορικής» (Γ. Πανσεληνάς, Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Σ. Παπαδάκης, Γ. Παυλίδης, Ε. Τζαγκαράκης, Α. Τζωρμπατζάκης).

Λογισμικά για το Εργαστήριο

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών App Inventor (χρειάζεται ενεργός λογαριασμός google), ο προσομοιωτής κινητού (οδηγίες εγκατάστασης σε windows-αγγλικά), για το κινητό σας εγκαταστήστε από play store: MIT AI2 Companion

Φύλλα εργασίας για την εφαρμογή AppInventor

Φύλλα εργασίας για το: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών App Inventor, από Αθανάσιο Κουτσονικόλα.

Φύλλο Εργασίας (Multilingual Square Area)Συνοδευτικά αρχεία, από Γιώργο Αλεξιάδη

Σημειώσεις για την εφαρμογή AppInventor

Σημειώσεις 1: Μέρος Α, Μέρος Β από Σοφία Τζελέπη, Σημειώσεις 2 από ΓΕΛ Καρλοβασίων, Σημειώσεις Α’ από ΣΕΠ Χίου, Σημειώσεις Β’ από ΣΕΠ Χίου

Βιντεομαθήματα για την εφαρμογή AppInventor

Βιντεομάθημα 1, Βιντεομάθημα 2, Βιντεομάθημα 3, Βιντεομάθημα 4, Βιντεομάθημα 5 από τον Παύλο Τουκίλογλου

Το λογισμικό Alice

3D περιβάλλον προγραμματισμού Alice, μαθήματα στα αγγλικά από το alice.org, φύλλα εργασίας και εκπαιδευτικό υλικό από το 1ο ΕΠΑΛ Αργυρούπολης

9.3 Από το WEB 1.0 στον WEB X.0

Ιστολόγιο, από Κοκκίνου Ευαγγελία

Οι γλώσσες σήμανσης HTML και CSS

Μαθήματα HTML, CSS από Open Education GR

Παρουσίαση 1, Παρουσίαση 2 από Παναγιώτης Συμεωνίδης

Σημειώσεις από Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος

Σημειώσεις CSS από Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος

HTMLκαι CSS από https://repository.kallipos.gr

Στην πράξη: HTML και CSS