Τεχνικά θέματα πωλήσεων και προδιαγραφών υλικού και λογισμικού Β ΕΠΑΛ

1 ώρα Θεωρία – 2 ώρες Εργαστήριο

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων μαθήματος

Ύλη μαθήματος

Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού» των Ο. Λεβαντή, Δ. Μακρυπόδη, και Β. Μιχαηλίδη.
Διδακτέα ύλη: Όλα τα Κεφάλαια και οι παράγραφοι τους εκτός των: 1.2, 3, 4.5, 6.

Υλικό Διδασκαλίας

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  • Κεφάλαιο 1
    • Δραστηριότητα 1: Να αναζητήσετε στο Διαδίκτυο, για ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) που πωλούν Προϊόντα Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας.
    • Δραστηριότητα 2: Προτείνεται να παρουσιαστούν στην Τάξη τέσσερα (4) Προϊόντα Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας(από 3μελείς ομάδες). Οι ομάδες καλούνται να διαλέξουν ένα προϊόν για κάθε μία από τις Φάσεις του Κύκλου Ζωής που πιστεύουν ότι ανήκει, και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.
  • Κεφάλαιο 5