Βασικά Θέματα Πληροφορικής Β ΕΠΑΛ

2 ώρες Θεωρία και 2 ώρες Εργαστήριο

Ανακοινώσεις μαθήματος

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων μαθήματος

Ύλη μαθήματος

Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Βασικά Θέματα Πληροφορικής» των Α. Λιάχνη, Σ. Μαντά, Α. Νικολού και Σ. Παπαδάκη.

Όλα τα Κεφάλαια και οι παράγραφοί τους.

Υλικό διδασκαλίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Λογισμικά για το εργαστήριο